MiljöbildKVALITETSPOLICYS

SMT:s kunder skall alltid uppleva att vi levererar våra varor och tjänster med bra kvalitet. Kundernas krav, uttalade behov, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för SMT och dess medarbetare.

Kvalitet är allas ansvar inom SMT
Allt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnytta och ökad konkurrensförmåga. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till nöjda kunder, ökad produktivitet, effektivitet och varaktig lönsamhet.

MILJÖPOLICY

SMT skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att minska miljöpåverkan, att förebygga förorening och ständigt förbättra verksamheten.
SMTs målsättning är att uppfylla krav i tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som företaget berörs av.

SMT ARBETAR EFTER NEDAN MODELL

· Regelbunden uppföljning av de uppsatta målen
· Följa planen för minskad miljöpåverkan
· Använda miljövänligt emballage när vi packar allt gods
· Samlasta våra sändningar för att minimera antalet körda km
· Kontinuerliga aktiviteter kring miljöfrågor hos alla anställda.
· Ställa krav på våra samarbetspartners.

Icon-ISO Icon